Contact us

Hadam Adam Halota

address:ul. Henryka Sienkiewicza 30, 32-020 Wieliczka
phone:+49 17662918647
e-mail:adamhalota@interia.pl
NIP:6831082535